Investigación en Periodismo: Discurso y Comunicación.

Máster. Curso 2018/2019.

Número de plazas ofertadas

120

Créditos ECTS

60